Poradniki

Alimenty na dzieci – jak się o nie ubiegać i na jaką wysokość alimentów możemy liczyć?

• Zakładki: 31


Rozwód należy do jednych z najnieprzyjemniejszych doświadczeń w życiu. Jeśli małżonkowie mają dzieci, do wszystkich trudności należy dodać ustalanie praw do opieki nad dziećmi oraz wysokość alimentów. Zdarzają się oczywiście bardzo zgodne byłe małżeństwa, ale zdecydowana większość spraw o alimenty to prawdziwe batalie. A to dopiero początek prawdziwej gehenny wielu samotnie wychowujących dzieci matek…

Jak ubiegać się o alimenty? Formalności, jakich trzeba dopełnić

Aby móc ubiegać się o alimenty, należy złożyć pozew o alimenty w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica z dzieckiem lub pozwanego – wybór sądu zależy od osoby składającej pozew.

Pozew taki możemy złożyć osobiście w biurze podawczym sądu, należy odebrać ostemplowaną kopię pozwu, która jest dowodem przyjęcia pozwu na księgę podawczą. Pozew o alimenty można także wysłać pocztą, koniecznie listem poleconym, a najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli przewidujemy, że proces nie będzie łatwy, zatrudnijmy adwokata od prawa rodzinnego, który będzie reprezentował nasze interesy na każdym etapie rozprawy. To bardzo dobre rozwiązanie nie tylko ze względu na biegłą znajomość zagadnień prawnych, ale także na możliwość ograniczenia kontaktów z byłym małżonkiem do minimum.

Jakie alimenty na dzieci można uzyskać od byłego małżonka?

W polskim prawie nie istnieją żadne „widełki” ani inny sposób przeliczania, według którego sędziowie przyznają alimenty. W pozwie należy wpisać kwotę, którą uzyskamy po określeniu potrzeb dziecka (na wyżywienie, naukę, ubranie), podzieleniu jej na pół (na dwojga rodziców) i pomnożeniu przez 12 miesięcy. W pozwie należy także wpisać, czym zajmuje się strona pozwana i jakie są jej kwalifikacje – np. lekarz stażysta, dr. nauk medycznych, księgowy czy właściciel dużego biura rachunkowego.

Sąd przyznaje alimenty, oceniając możliwości zarobkowe strony pozwanej. Znane są przypadki, że ojciec, który był pozwany, uchylał się od pracy zarobkowej, tłumacząc się rozwijaniem swoich pasji (np. pisaniem książki), został zobowiązany przez sąd do płacenia wyższych alimentów niż te, o jakie ubiegała się była małżonka.

Dłużnik nie płaci alimentów – co robić?

Statystyki w Polsce odnośnie osób, które nie płacą alimentów, są bardzo drastyczne. Sądom udaje się ściągnąć zaledwie 20% alimentów, podczas gdy w Niemczech jest to 80% udanych interwencji. Postępują prace nad zwiększeniem ściągalności zadłużenia, ale póki co nie są one wystarczające. Obecnie dłużnicy wpisywani są do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, jednak rejestr ten nie jest w pełni jawny. W 2019 roku Rejestr Dłużników Niewypłacalnych zastąpi Krajowy Rejestr Zadłużonych, który będzie podlegał pod KRS. Będzie on całkowicie jawny i ogólnodostępny i dzięki temu ma być skuteczniejszy.

W przypadku niepłacenia alimentów przez drugiego rodzica, należy złożyć wniosek do komornika, który wszczyna postępowanie egzekucyjne. Jeśli osoba ta jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, komornik ściąga 60% pensji. Jeśli są to umowy o dzieło, komornik może potrącić całą pensję, chyba że są one jedynym źródłem utrzymania. W przypadku umów o dzieło i umów zleceń, które są jedynym źródłem dochodu, komornik musi pozostawić minimalną wartość wynagrodzenia, czyli obecnie 2000zł brutto.

Komornik może także wejść na konto, a także częściowo na lokaty i konta oszczędnościowe. Zadłużenie może także zostać ściągnięte w postaci majątku, z pewnymi wyjątkami – nie może zabrać dłużnikowi narzędzia pracy, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Fundusz alimentacyjny – kto może z niego skorzystać?

Z funduszu alimentacyjnego mogą skorzystać te rodziny, których dochód nie przekracza 725 zł netto miesięcznie na osobę. W związku z podwyższeniem pensji minimalnej wiele samotnych kobiet straciło prawo do zasiłku z funduszu alimentacyjnego. Próg ten ma być podniesiony do 800 zł netto (czyli będzie wynosił tyle samo, co w przypadku świadczeń 500+) dopiero w drugiej połowie 2019 roku.

Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek, który trzeba ponawiać co rok. W przypadku spóźnienia nie należy się zwrot tego, co otrzymalibyśmy w przypadku ciągłości wniosków. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wynosi maksymalnie 500 zł. Oznacza to, że jeśli zasądzone alimenty wynosiły 500 zł lub więcej, główny opiekun otrzyma świadczenie w wysokości 500 zł. Jeśli alimenty są mniejsze, świadczenie będzie odpowiadało kwocie zasądzonych alimentów.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
44 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *