Edukacja

Czym jest grafika komputerowa?

• Zakładki: 39


Termin „grafika komputerowa” zmienił zakres znaczeniowy w ciągu około 60 lat swojego istnienia. Pierwotnie oznaczał wizualizacje naukowe i (z czasem) artystyczne eksperymenty z obrazem generowanym za pomocą komputerów. Jednakże od czasu upowszechnienia się komputerów osobistych, narzędzia cyfrowe coraz częściej używane były do wspierania procesów projektowych, projektowania przemysłowego a także pracy nad publikacjami wydawanymi drukiem.

Dynamiczny rozwój tych narzędzi, początkowo związany głównie z rozwojem platformy Macintosh, sprawił, że w krótkim czasie niemal wszystkie elementy przygotowania publikacji i reklamy zewnętrznej, a także identyfikacji wizualnej przeniosły się w sferę cyfrową. Do tych sfer dołączyły wkrótce prace wykonywane z przeznaczeniem wyświetlania na ekranach komputerów i elementy cyfrowego filmu. Oczywiście, cała sfera interaktywna i gry komputerowe, zawierają elementy grafiki komputerowej i jest to zwykle bardzo istotna część aplikacji.

Dzisiaj również wielu artystów używa narzędzi cyfrowych w swoich pracach, to jednak pod pojęciem grafiki komputerowej rozumie się powszechnie, manipulowanie narzędziami cyfrowymi w celu stworzenia obrazu, statycznego bądź ruchomego, na potrzeby informacji, marketingu, rozrywki i edukacji. Grafiką komputerową nazywa się często również efekt tych działań, odróżniając ją od (czystej) fotografii i tradycyjnych technik obrazowania.

Grafika komputerowa jest, w tym ujęciu, umiejętnością, rzemiosłem, którego można z powodzeniem się nauczyć i nie jest to uzależnione od talentu plastycznego czy znajomości technik tradycyjnych.

Podział grafiki komputerowej

  1. rastrową – (zwaną również bitmapową), składa się ona z pojedynczych pikseli,  które  ostatecznie  tworzą  dwuwymiarową  siatkę.  Jakość  obrazu rastrowego określana jest przez rozdzielczość i głębię kolorów
  2. wektorową – ten  rodzaj  grafiki  różni  się  znacząco  od  poprzedniej, ponieważ  zamiast  korzystać  z  pojedynczych  pikseli  do  opisu  obrazu, wykorzystuje   tzw.prymitywy,  do  których  należą  linie,  łuki,  punkty, wielokąty itp.
  3. trójwymiarową (3D) – zajmuje   się   wizualizacją   obiektów trójwymiarowych.  Scena  z  grafiką  3D  musi  zostać  zrenderowana  i zrasteryzowana, ponieważ monitor jest w stanie wyświetlać tylko grafikę 2D. Proces tworzenia grafiki trójwymiarowej składa się z:modelowania -proces  tworzenia  i  modyfikacji  obiektów trójwymiarowych   za   pomocą   specjalizowanego   programu komputerowego,  zwanego  modelerem.  Modeler  dostarcza  zestawu niezbędnych narzędzi, a także często zbioru podstawowych figur. Utworzenie sceny – polega na wzajemnym ustawieniu względem siebie utworzonych  w  poprzednim  etapie  obiektów,  określenie świateł oraz kamer. Renderingu -przeliczenie danej sceny i utworzenie pliku wyjściowego w  formie obrazu statycznego lub animacji. Podczas renderingu wyliczane są  m.in. odbicia,  cienie, załamania światła, mgła, atmosfera, efekty     wolumetryczne. Jest to bardzo czasochłonna operacja  nie wymagająca, poza  przygotowaniem, żadnej ingerencji ze strony człowieka. Wyniku tych operacji otrzymujemy gotowy obraz do wyświetlenia na monitorze lub wydrukowania.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną internetową re-prezentacja.pl

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
41 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *