Różne

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

• Zakładki: 29


Kiedy potrzebujemy tłumaczenia dokumentów, które przedstawiamy w urzędzie, zgłaszamy się do tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie poświadczone, które otrzymujemy od tłumacza przysięgłego, jest jedynym rodzajem tłumaczenia akceptowanym przez polskie urzędy. Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły, jakie warunki trzeba spełnić, by nim zostać oraz jaką odpowiedzialność ponosi tłumacz przysięgły w przypadku popełnionego błędu.

Tłumacz przysięgły – kto może nim zostać?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełnić szereg warunków. Oczywiście należy w stopniu zaawansowanym znać wybrany język obcy, a także język polski. Należy posiadać tytuł magistra lub wyższy, a także być obywatelem UE lub EFTA. Ponadto nie można być karanym za nieumyślne przestępstwo gospodarcze lub umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe. Należy również posiadać pełnię praw obywatelskich oraz zdać egzamin państwowy i złożyć przysięgę przed Ministrem Sprawiedliwości.

Egzamin składa się z dwóch części. Na części pisemnej tłumaczy się dwa pisma z języka polskiego na język obcy i dwa pisma z języka obcego na polski. Część z tych pism to pisma formalne, z którymi tłumacz przysięgły pracuje najczęściej. Na części ustnej należy dokonać tłumaczenia konsekutywnego, podczas którego egzaminator czyta fragmenty tekstu, jakie należy przetłumaczyć w krótkich przerwach, a także tłumaczenia a vista, polegającego na ustnym tłumaczeniu tekstu.

Każdy tłumacz przysięgły jest urzędnikiem państwowym, co określa ustawa, regulująca zawód. Zawód tłumacza przysięgłego jest więc zawodem zaufania publicznego. Tłumacze przysięgli wpisani są do rejestru, a każdy tłumaczony dokument poświadczają imienną pieczątką. Jednocześnie za swoją pracę tłumacz przysięgły bierze dużą odpowiedzialność. Przede wszystkim tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność prawną, w przypadku poniesionych przez klienta strat, wynikających z błędu tłumacza. Błąd może także być przesłanką do wykreślenia z listy tłumaczy przysięgłych, co skutkuje odebraniem uprawnień do wykonywania zawodu.

Tłumacz przysięgły – kiedy najczęściej potrzebujemy tłumaczeń poświadczonych?

Z usług tłumacza przysięgłego najczęściej korzystamy w przypadku rejestracji sprowadzonego z zagranicy samochodu, przedkładania aktów notarialnych (akt urodzenia, akt małżeński, akt sprzedaży nieruchomości) w urzędach. Zdarza się, że posiadamy zwykłe tłumaczenie dokumentu – w takiej sytuacji tłumacz przysięgły może je sprawdzić i poświadczyć.

Chociaż tłumacze przysięgli najczęściej oferują tłumaczenia pisemne, zdarza się, że potrzebne jest ustne tłumaczenie przysięgłe. Z takiej pomocy korzystają między innymi obcokrajowcy podczas egzaminu na prawo jazdy. Niestety obecnie tłumacz przysięgły może pomóc jedynie na początku egzaminu teoretycznego, gdy egzaminator tłumaczy zasady egzaminu. W dalszej części egzaminu teoretycznego oraz na egzaminie praktycznym nie dopuszcza się obecności tłumacza przysięgłego, co spotkało się ze sprzeciwem m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Tłumacz przysięgły to odpowiedzialny zawód, a egzamin, którego zdanie jest wymagane, by uzyskać uprawnienia, jest trudny i nie zdają go wszyscy, którzy do niego przystępują. Jednak takie rygorystyczne wymogi sprawiają, że zgłaszając się do tłumacza przysięgłego, możemy liczyć na wykonanie tłumaczenia na najwyższym poziomie.

Artykuł powstał we współpracy z Biurem Tłumaczeń Linguaforum.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
144 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *