Edukacja

Edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

• Zakładki: 57


Problemy z nauką matematyki w szkole często mają swoje źródło w nieodpowiednim wspieraniu rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym. Zauważyła to Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, która postanowiła przeprowadzić badania i na podstawie ich wyników opracowała skuteczną metodę nauki matematyki przedszkolaków. Dowiedz się, na czym polega edukacja matematyczna metodą Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Indywidualny rozwój dziecka a edukacja matematyczna w przedszkolu

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska zauważyła, że trudności w nauce matematyki często wynikają z braku indywidualnego podejścia. Program szkolny, który zakłada, że wszystkie dzieci są na podobnym etapie rozwoju umysłowego, nie daje szans wykorzystać w pełni swoich możliwości zarówno dzieciom nieco mniej zdolnym, jak i dzieciom zdolniejszym od rówieśników. Oczywiście nie jest możliwym, by w 15 osobowej grupie każdego przedszkolaka uczyć osobno, dlatego Gruszczyk-Kolczyńska opracowała 14 bloków programowych, dostosowanych do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci.

Holistyczna edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metoda Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej jest niezwykle skuteczna dzięki holistycznemu podejściu do edukacji matematycznej. Twórczyni tej metody przeprowadziła badania, w których skupiła się między innymi nad źródłem problemów w nauce matematyki dzieci w wieku szkolnym. W dużej mierze za trudności w nauce matematyki odpowiedzialne są negatywne emocje. Dlatego edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej skupia się również na sferze emocjonalnej – negatywne emocje często biorą się ze zbyt dużych wymagań względem zdolności poznawczych dzieci. Kolejne nieudane próby obliczenia prostych działań sprawiają, że dzieci zamykają się, złoszczą, co znacznie utrudnia dalsze kształcenie. Dlatego tak ważne jest, by początki edukacji matematycznej w przedszkolu opierały się na dopasowanych treściach do rozwoju dziecka i by ucząc dziecko, nie skupiać się tylko na cyferkach.

Kręgi tematyczne w edukacji matematycznej metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, nauka ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, kształtowanie gier przez dzieci, zapisywanie czynności matematycznych – 12 kręgów tematycznych wchodzą w skład każdego z 14 bloków programowych i są one dostosowywane do poziomu intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Kręgi należy opracowywać z dziećmi w podanej kolejności, każdemu poświęcając uwagę do czasu, kiedy dzieci tracą danym kręgiem tematycznym zainteresowanie. W założeniu na edukację matematyczną metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej powinno znaleźć się czas codziennie, w praktyce zaleca się, by zajęcia odbywały się nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu.

Właściwie prowadzona edukacja matematyczna, np. metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej nie tylko ułatwia start w nauce w szkole, ale także kształtuje zdolności poznawcze, umiejętność logicznego myślenia, podejmowanie wyborów w oparciu o fakty i lepsze radzenie sobie ze stresem. Łatwość w uczeniu się wszystkich przedmiotów oraz efektywne pokonywanie przeszkód w życiu codziennym są nieocenioną korzyścią, jaka płynie z edukacji matematycznej metodą Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Artykuł powstał we współpracy z Karuzella Kids Centrum Edukacji i Zabawy

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
2714 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *