Poradniki

Kredyt we frankach – jak uzyskać zwrot nadpłaty?

• Zakładki: 33


Gdy kilkanaście lat temu chcieliśmy wziąć kredyt hipoteczny, wielu z nas miało możliwość zaczerpnięcia go wyłącznie we frankach szwajcarskich. Banki udzielały tylko kredytów we frankach, tłumacząc, że na kredyt w PLN brakuje zdolności kredytowej. Byli też tacy, którzy sami decydowali się na kredyt we frankach. Niestety po latach okazało się, że nie było to korzystne rozwiązanie. Jednak po analizie umów, jakie klienci podpisywali z bankami, oceniono, że zawierają one klauzule niedozwolone – które z jednej strony obciążały klientów ogromnymi kosztami, z drugiej zaś pozwalają uzyskać zwrot nadpłaty za kredyt we frankach. Dowiedz się, jak odzyskać zwrot nadpłaty i spłacać kredyt we frankach na uczciwych zasadach.

Indeksowany i denominowany kredyt we frankach

Wyjaśnijmy najpierw, że kredyty, które masowo były oferowane klientom na początku XXI wieku, nie były kredytami walutowymi, a indeksowanymi lub denominowanymi. Podpisując umowę na indeksowany kredyt we frankach, klient otrzymywał przyznaną kwotę w złotówkach, po przeliczeniu jej z franków szwajcarskich po kursie kupna według tabeli kursu walut banku. Następnie kwota była przeliczana na franki według kursu sprzedaży franka. Nie przypadkowo tak ustalano zasady wypłaty kredytu i spłaty rat kredytu – było to niekorzystne dla klientów, a taki zapis w umowie jest klauzulą niedozwoloną.

W przypadku kredytu denominowanego kredytobiorcy otrzymywali całą kwotę w złotówkach, jednak na umowie była ona wyrażana we frankach. Zakładając, że między dniem podpisania umowy a wypłacania kwoty kredytu klientowi mijało kilka dni, a w tym czasie frank szwajcarski umacniał się w stosunku do PLN, klient już na początku był stratny. Ponadto kwota, jaką bank wypłacał klientowi była obliczana po kursie kupna, a klient raty spłacał po kursie sprzedaży CHF. Kredytobiorca nie znał więc dokładnej kwoty, jaką otrzyma, w dniu podpisywania umowy, gdyż ulegała ona zmianie ze względu na codzienne zmiany kursów. Również taki zapis w umowie jest abuzywny.

Kredyt we frankach – zwrot nadpłaty możliwy dzięki klauzulom niedozwolonym

Klauzule niedozwolone to zapisy w umowach, jakie firmy zawierają z osobami fizycznymi – w tym wypadku banki z klientami. Są to zapisy, które godzą w interesy klienta i są sprzeczne z normami społecznymi i dobrymi obyczajami. Ponieważ wcześniej omawiane zapisy w umowach o kredyty frankowe są klauzulami niedozwolonymi (abuzywnymi), w świetle prawa są one nieważne. Oznacza to, że frankowicze mają szansę „odfrankowić” swój kredyt we frankach, zyskując tym samym zwrot nadpłaty i spłacając dalej kredyt na uczciwych zasadach.

„Odfrankowienie” czy przewalutowanie kredytu we frankach?

Powołanie się na klauzule niedozwolone pozwala „odfrankowić” kredyt. Oznacza to zmianę harmonogramu spłaty rat kredytu, w którym poszczególne raty wyrażone są w PLN, a kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu we frankach według stopy referencyjnej LIBOR. W konsekwencji kapitał się zmniejsza, a frankowicze spłacają kredyt na uczciwych zasadach. Ponieważ zmianie ulega cały harmonogram, od początku kredytu, kredytobiorca może odzyskać nadpłatę kredytu, który spłacał na niekorzystnych dla niego zasadach.

„Odfrankowienie” kredytu jest znacznie korzystniejszym rozwiązaniem od przewalutowania kredytu. Z takim procesem wiąże się bowiem zmiana stopy referencyjnej LIBOR na WIBOR, które jest droższe. Zmiana stawki na WIBOR może w konsekwencji podnieść wysokość rat, tym bardziej, że kwota do spłaty przeliczana jest po aktualnym kursie walut. Ponadto banki często pobierają prowizję za przewalutowanie, a także doliczają koszty związane z koniecznością ponownego sprawdzenia zdolności kredytowej.Część frankowiczów, podejmując walkę z bankami, myśli o unieważnieniu umowy. Taką możliwość mają osoby, które wzięły denominowany kredyt we frankach. Jednak niewiele osób może sobie pozwolić na takie rozwiązanie, ponieważ wiąże się ono z koniecznością zwrotu całej pożyczonej sumy w chwili unieważnienia kredytu. Spośród wszystkich sposobów zmiany warunków umowy najkorzystniejsze jest „odfrankowienie” kredytu frankowego i właśnie taką metodę polecają specjaliści z Kancelarii Odszkodowawczej Automobile Expert, którzy zajmują się odzyskiwaniem nadpłat kredytów CHF dla swoich klientów.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
47 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *