Poradniki

Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić, by uzyskać należne świadczenie?

• Zakładki: 217


Odmowa wypłaty odszkodowania to problem, który dotyczy zaskakująco dużą grupę osób poszkodowanych. Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje zdarzeń – wypadki komunikacyjne, zalania, pożary, kradzieże czy choroby – trudno stwierdzić, by były to sytuacje sporadyczne. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

Zbyt niska kwota odszkodowania a ugoda z ubezpieczycielem

Często stosowaną praktyką przez firmy ubezpieczeniowe jest zachęcanie poszkodowanych do podpisywania ugody. Z taką propozycją możemy się spotkać między innymi w sytuacji, gdy początkowaną, zaproponowaną przez TU kwotę uznaliśmy za niską. Niestety doświadczenie kancelarii odszkodowawczych pokazuje, że podpisując ugodę z firmą ubezpieczeniową, godzimy się na…zbyt niską kwotę odszkodowania. Dodatkowo rezygnujemy z praw do kolejnych roszczeń, a ugodę taką bardzo trudno jest podważyć. Dlatego jeśli nie mamy pewności, czy zaproponowana kwota odszkodowania pokrywa nasze straty, nie powinniśmy podpisywać ugody.

Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić, zanim pójdziemy do sądu?

Oczywiście bywa tak, że droga sądowa jest jedyną możliwą, by odzyskać należne nam pieniądze. Jednak zanim sprawę skierujemy na wokandę, warto wykorzystać inne możliwości:

  • reklamacja – w pierwszej kolejności powinniśmy złożyć reklamację decyzji TU, którą była odmowa wypłaty odszkodowania; na jej rozpatrzenie firma ubezpieczeniowa ma 30 dni, w skrajnych sytuacjach 60, a brak odpowiedzi w tym czasie uznaje się za pozytywne rozpatrzenie reklamacji
  • mediacja – polubowne zakończenie sporu na zasadach ogólnych niestety w przypadkach odmowy wypłaty odszkodowania dość często okazuje się nieskuteczne
  • skarga do Rzecznika Finansowego – po pozytywnym rozpatrzeniu naszej sprawy, Rzecznik Finansowy może zwrócić się do TU o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy, może także skierować sprawę do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa UOKiK, a nawet prokuratury

Często skarga do Rzecznika Finansowego – po uprzednim wykorzystaniu procedury reklamacyjnej – okazuje się skutecznym sposobem na odzyskanie odszkodowania. Jeśli jednak powyższe możliwości okażą się nieskuteczne, pozostaje jedynie pozew sądowy.

Odmowa wypłaty odszkodowania a sprawa sądowa – o czym trzeba wiedzieć?

Zanim wniesiemy pozew do sądu, należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Jeśli wcześniej złożyliśmy skargę do Rzecznika Finansowego, a ten ją zakwestionował, warto zastanowić się, czy faktycznie odmowa wypłaty odszkodowania nie jest zasadna. Powód musi bowiem uiścić opłaty sądowe, a także opłacić biegłego, którego opinia w takich sprawach jest najczęściej niezbędna. W przypadku wygranej, koszty te pokryje TU, jeśli jednak sprawę przegramy, nikt nam nie zwróci nakładu finansowego, jaki wnieśliśmy, a sami będziemy musieli pokryć koszty, jakie w związku ze sprawą poniosła firma ubezpieczeniowa.

Nie oznacza to, że nie należy walczyć o swoje prawa w sądzie – najlepiej jednak zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, by specjaliści od odszkodowań pomogli przygotować pozew i zgromadzili niezbędne materiały dowodowe. Prawnicy będą nas reprezentować na każdym etapie prowadzonej przez nich sprawy, co będzie nieocenionym wsparciem w walce o odszkodowanie z dużą firmą ubezpieczeniową.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
127 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *