Poradniki

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy – jak uzyskać?

• Zakładki: 50


Każdemu może przytrafić się wypadek przy pracy, odszkodowanie ZUS wypłacane jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego. Zastanawiasz się, jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać? Skorzystaj z naszych podpowiedzi!

Kiedy należy Ci się odszkodowanie?

Pamiętaj, że niezależnie od przyczyn i skutków wypadku, przysługuje Ci rekompensata. Powinna pokryć straty materialne i niematerialne. Wypłaca się ją również wtedy, gdy pracownik zmarł wskutek doznanych obrażeń. W tym przypadku odszkodowanie przysługuje jego bliskim.

Jeśli przytrafił Ci się wypadek przy pracy, odszkodowanie przysługuje Ci, jeśli spełnisz określone warunki. Pamiętaj, by za pośrednictwem pracodawcy złożyć do ZUS-u niezbędne dokumenty. Do wniosku o jednorazowe odszkodowanie powinieneś dołączyć zaświadczenie OL-9 informujące o stanie zdrowia, dokumentację medyczną, protokół lub kartę wypadku sporządzone przez pracodawcę. Ponadto, jeżeli dysponujesz prawomocnym wyrokiem sądu, powinieneś go przedłożyć.

Wypadek przy pracy – odszkodowanie

Możesz ubiegać się o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, za które pracodawca odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku pracodawca zawiadamia o wypadku ZUS, który w zależności od sytuacji wypłaca zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne lub rentę. Pamiętaj, że przysługuje Ci również prawo do jednorazowego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Jeśli doszło do wypadku przy pracy, odszkodowanie może wypłacić pracodawca lub jego towarzystwo ubezpieczeniowe, pod warunkiem, że wykupił polisę OC. Pamiętaj o tym rozwiązaniu szczególnie wtedy, gdy doszło do poważnego urazu, np. amputacji. W takiej sytuacji możesz ubiegać się nie tylko o odszkodowanie, lecz także zakup sprzętu medycznego, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Warto również wspomnieć o wypłacie świadczenia z grupowej lub prywatnej polisy NNW.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Należy zaznaczyć, że jeśli obrażenia czasowo lub całkowicie uniemożliwiają Ci powrót do pracy, możesz złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie rentowe, a nie tylko o to wypłacane przez ZUS. Renta powypadkowa może być przyznana z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększonych potrzeb.

Jeśli w danym zakładzie doszło do wypadku przy pracy, odszkodowanie musi wypłacić pracodawca, niezależnie od tego, czy osoba była zatrudniona na podstawie umowy o pracy lub umowy zlecenia. 

 Odszkodowanie jednorazowe przysługuje w przypadku długotrwałych lub stałych szkód na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego zdarzenia. Zastanawiasz się, co to dokładnie oznacza? O długotrwałym uszczerbku na zdrowiu mówimy wtedy, gdy naruszona sprawność organizmu wiąże się z upośledzeniem funkcji przynajmniej przez 6 miesięcy, ale stan pracownika może poprawić się w przyszłości. O przyznaniu przez ZUS odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego decyduje stopień uszczerbku na zdrowiu. Określa go komisja lekarska lub lekarz orzecznik po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
58 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *