Poradniki

Spłata przed terminem a zwrot ubezpieczenia kredytu – poznaj szczegóły!

• Zakładki: 151


Spłata kredytu konsumenckiego przed terminem zawartym w umowie upoważnia nas do zwrotu kosztów takiego kredytu. Możemy więc ubiegać się o zwrot prowizji, marży czy odsetek w kwocie proporcjonalnej do okresu, o jaki skróciliśmy spłatę zobowiązania. Niewiele osób jednak wie, że w takim przypadku przysługuje również zwrot ubezpieczenia kredytu. Co zrobić, by odzyskać należne nam pieniądze?

Zwrot kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie – podstawa prawna

Prawo do zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego po wcześniejszej jego spłacie zapewnia Ustawa o kredycie konsumenckim. Aby otrzymać zwrot prowizji kredytu oraz innych jego kosztów, należy spełnić następujące warunki:

  • produkt bankowy musi być kredytem konsumenckim – udzielonym odpłatnie osobie prywatnej na cele niezwiązane z działalnością i rolniczą w kwocie nie większej niż 255 550 zł
  • umowę o kredyt musiała obowiązywać od 18 grudnia 2011 lub daty późniejszej
  • spłacając przed czasem kredyt, kredytobiorca musiał uiścić raty, które pokrywały pełne koszty kredytu

Jak uzyskać zwrot ubezpieczenia kredytu po jego wcześniejszej spłacie?

Zwrot części ubezpieczenia kredytu możliwy jest po złożeniu odpowiedniego wniosku do banku. Coraz częściej konieczne jest również wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Spłacając kredyt przed czasem, należy więc zapoznać się z umową – znajdziemy w niej informacje, czy po spłacie zobowiązania przed terminem ubezpieczenie będzie nas dalej obowiązywać, czy kończy się wraz ze spłatą długu.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Finansową Odbierz Pieniądze.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
39 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *