Biznes

Tradycyjne vs. elektroniczne głosowanie

• Zakładki: 212


Tradycyjne głosowanie, wymagające stawienia się w miejscu oddawania głosu, ma wiele wad. Na jego tle głosowanie elektroniczne wydaje się rozwiązaniem znacznie korzystniejszym. Czy tak jest? Co warto wiedzieć o głosowaniu online? Przeczytaj!

Tradycyjne głosowanie – fizyczne oddawanie głosu

W tradycyjnym sposobie firma czy urząd chcące przeprowadzić głosowanie muszą wybrać komisję, zorganizować bezpieczną przestrzeń, przygotować druki i stanowiska do głosowania. W wyznaczonym dniu każda z osób, którym przypada głos, musi stawić się fizycznie i zakreślić właściwą opcję oraz wrzucić kartkę do urny. By nie doszło do naruszeń, po zakończeniu głosowania otwarcie urny odbywa się publicznie, podobnie jak przekazanie głosów do liczenia i samo liczenie. Komisja także oblicza wynik i prezentuje przed zleceniodawcą oraz innymi zainteresowanymi.

Elektroniczne głosowanie – oddawanie głosu w aplikacji

Siłą tradycyjnego głosowania jest to, że dobrze je znamy i wiemy, w jaki sposób działa. Nieco inaczej wygląda to w sytuacji, w której przeprowadzamy elektroniczne głosowanie, w którym po zleceniu głosowania ograniczamy się do oddania głosu w aplikacji, po czym czekamy na prezentację wyników. Dlaczego warto się przełamać? Ponieważ skrócony i cyfrowy proces znacząco ogranicza, a w profesjonalnych systemach głosowań takich jak Privote całkowicie wyklucza możliwość nadużycia zasad i zakłamania wyników. W zależności od potrzeb głosowanie może być w pełni tajne bądź jawne. Zasady działania aplikacji są łatwo weryfikowalne, np. na stronie Privote. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Privote.net.

Zdj. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
64 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *