Felietony

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – rośnie świadomość społeczna

• Zakładki: 109


Niepełnosprawność dotyczy w Polsce 12,2 % ludności (wg spisu ludności z 2011 roku). Do tej grupy zalicza się osoby z różną grupą niepełnosprawności. Wśród nich są osoby całkowicie zależne od innej osoby – bliskich oraz wykwalifikowanych opiekunów. Dzięki całorocznej działalności wielu fundacji oraz wzrostowi świadomości Polaków, życie osób niepełnosprawnych, mimo nadal wielu niedogodności, staje się łatwiejsze.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Osoby z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością ruchową korzystają z coraz większej liczby rozwiązań, które umożliwiają im korzystanie z transportu zbiorowego, obiektów kulturowych, takich jak kina czy teatry. Ułatwiony jest także dostęp do wielu bankomatów. Jeszcze do niedawna większość tych urządzeń była montowana zbyt wysoko, by osoby na wózku inwalidzkim mogły samodzielnie z nich korzystać. Producenci wózków również szukają sposobów, jak ułatwić życie wszystkim osobom potrzebującym dodatkowej pomocy. Wszelkiego rodzaju podnośniki i inne rozwiązania umożliwiają funkcjonowanie niepełnosprawnym tam, gdzie brakuje podjazdów.

Zmiany widać gołym okiem i potwierdzają to sami zainteresowani. Dodają jednak, że o swobodnym poruszaniu się nie można jeszcze mówić. To, co już się zmieniło to kropla w morzu potrzeb.

Udogodnienia dla osób niewidomych i niesłyszących

Osoby niewidome lub niesłyszące również spotykają się na co dzień z barierami, które utrudniają lub uniemożliwiają normalnie funkcjonowanie w życiu społecznym. Ze szczególnymi trudnościami spotykają się osoby niewidome. Całe szczęście i dla tych osób pojawiają się udogodnienia, choć jest ich stosunkowo mniej. Oprócz nowoczesnych sygnalizatorów świetlnych, które dodatkowo informują o aktualnym i zmieniającym się świetle za pomocą dźwięków, praktyczne rozwiązania dla osób niewidomych spotykamy dość rzadko.

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy

Ważną zmianą na przestrzeni ostatniej dekady jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Pracodawcy zachęcani są do zatrudniania takich osób poprzez ulgi związane z kosztami pracy, a różnego dotacje (np. unijne) pozwalają im na dostosowanie budynku do przyjęcia właśnie takich pracowników. Życie zawodowe jest niezmiernie ważnym aspektem dla każdej osoby niepełnosprawnej. Po pierwsze osoby takie dysponują większymi środkami finansowymi na różnego rodzaju rehabilitacje i leki. Po drugie praca poza domem wzbogaca życie towarzyskie – osoby takie czują się mniej samotne. Po trzecie ma to ogromne znaczenie ze względów psychologicznych: poczucie, że jest się potrzebnym, pełnowartościowym pracownikiem podbudowuje i wzmacnia wiarę w siebie. Pożądanym efektem ubocznym jest możliwość dostosowania obsługi do klienta niepełnosprawnego. Najlepszym przykładem są niesłyszące sprzedawczynie, które sprawniej obsłużą inne osoby niesłyszące i głuchonieme.

Wszystkie instytucje odpowiedzialne za poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych deklarują wzmożone działania na rzecz usprawnień dla osób niemogących samodzielnie wyjść z domu, ponieważ nadal napotykają bariery nie do ominięcia. Liczymy na szybkie postępy i coraz lepsze warunki dla wszystkich niepełnosprawnych!

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
52 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *